อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. นี้

วันที่ 21 มิ.ย. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อเตรียมการนำ...

25 มิถุนายน 2567

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการ “การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพลัง Soft power” พร้อมบรรยายพิเศษ ”การปฏิบัติงานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ของกรมการปกครอง“

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพลั...

19 มิถุนายน 2567

รองอธิบดีกรมการปกครอง และ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ร่วมงานแถลงข่าวการส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง และ นางจิณณารัชช์ ส...

18 มิถุนายน 2567

อธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่ยะลา ร่วมกับคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ดึงศักยภาพประเทศ OIC ร่วมเป็นหุ้นส่วนไทยพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ TK Park ยะลา (อุทยานการเรียนรู้ยะลา) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นผู้นำคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกิจกรรมเสริมความเข...

13 มิถุนายน 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศมุสลิม

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 18:30 น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ และสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ประจำปี 2567 กับคณะทูตกลุ่มประเ...

12 มิถุนายน 2567