กรมการปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนัก / กอง ข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกรมการปกครอง และประชาชนเข้าร่วมพิธีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ...

11 มิถุนายน 2567

กรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ. 5) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอ...

11 มิถุนายน 2567

อธิบดีกรมการปกครอง และ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2024 “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย”

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง และ นางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 20...

11 มิถุนายน 2567

อธิบดีกรมการปกครอง พบปะและให้โอวาทแก่ นิสิต นักศึกษา ฝึกงาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ณ หน่วยงานในสังกัด กรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้พบปะและให้โอวาท รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์นักปกครอง ให้แก่นิสิตและนั...

10 มิถุนายน 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพบปะและให้กำลังใจชาวมหาดไทย ขณะเตรียมความพร้อมรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพบปะและให้กำลังใจชาวมหาดไทย ขณะเตรียมความพร้อมรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...

4 มิถุนายน 2567