ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครองเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา...

14 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครองเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง จ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวจัดทำรายการโทรทัศน์ของ ปค. ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เ...

14 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

13 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ของกองส่งเสริมองดค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเพยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

13 กันยายน 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และจัดเก็บพิกัดบ้าน (House GIS) สำหรับสารสนเทศการทะเบียน ระยะที่ 1...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โ...

11 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) เพื่อจัดหาระบบและ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

8 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. แบบกระบะเหล็ก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื...

7 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้ในราชการกรมการปกครอง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...