ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

21 ตุลาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปประมาณ 2564 (โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Pre - Personalization) ทดแทนระบบเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร สน.สก. ...

30 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร สน.สก. และบริเวณโดยรอบ วังไชยา (เพิ่มเติม)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าเคร...

30 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิอล จำนวน 16 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคารสำนักการสอบสวน...

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคารสำนักการสอบสวนและนิติการและบริเวณโดยรอบวังไชยา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื...

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักการ...

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักการสอบสวนและนิติการและบริเวณโดยรอบวังไขยา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนเค...

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้อง Server)...