จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร...

21 เมษายน 2559

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารกรมการปกครอง บริเวณด้านวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารกรมการปกครองบริเว...

21 เมษายน 2559

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารกรมการปกครองบริเวณด้านวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ จัดซื้อแผนที่ทหารมาตราส่วน 1 : 50,000 เพื่อมอบให้แก่...

20 เมษายน 2559

โครงการ จัดซื้อแผนที่ทหารมาตราส่วน 1 : 50,000 เพื่อมอบให้แก่จังหวัด ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานแนวเขตการปกครองเพื่อรองรับการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...