ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับเคร...

23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จ...

23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์...

22 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12...

21 กุมภาพันธ์ 2567

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 114,782 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 114,...

21 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศราคากลาง การซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 114,782 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนในโครงการสัมม...

19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา...

19 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 43 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...