จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อปร...

4 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ DOPA Hero ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย...

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการพัฒนาระบบงานด้านการบริหารงา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับหน่วย...

31 กรกฎาคม 2563

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับหน่วยงานส่วนกลางใช้ในการปฏิบัติงานด้านกิจการชายแดนและผู้อพยพ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการด้วยวิ...

30 กรกฎาคม 2563

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ ด้วยว...

30 กรกฎาคม 2563

ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำ...

30 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการขนส่งแบบพิมพ์ จำนวน 27 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...