จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลู...

23 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสังกัดกองการสื่อสาร กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสด...

20 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัว ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตร ประจำตัวประชาชน ยี่ห้อ MATICA รุ่น MC660 โดยว...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจัดซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบัตรปร...

20 กันยายน 2562

ประกาศราคากลางจัดซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 900,000 อัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงก...

19 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบาดาล ถนนศรีกมล ม.4 ต.คลองโยงอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงก...

19 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขยายประปาสายเสียบคลองปฏิรูป 2 ม.2,3 ต.มหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม...