ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บรรยายโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ประจำป...

13 พฤษภาคม 2559

บรรยายโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บทความ เรื่อง การใช้หลักกฎหมายกับความสำเร็จของโครงการอันเนื่...

29 เมษายน 2559

บทความ เรื่อง การใช้หลักกฎหมายกับความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรณี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ “โครงการน้ำเลย”)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์...

17 มีนาคม 2559

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมการปกครอง พ.ศ.2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บทความวิชาการ คำสั่ง และคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ...

3 มีนาคม 2559

ด้วยสำนักงานศาลปกครองได้ส่งบทความวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คำสั่งและคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ...