ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี กรณี ขอให้เพิกถอ...

29 มกราคม 2563

การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี กรณี ขอให้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนของนายทะเบียนสมาคม ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนข...

28 มีนาคม 2561

ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม...