ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บรรยายโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ประจำป...

13 พฤษภาคม 2559

บรรยายโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

บทความ เรื่อง การใช้หลักกฎหมายกับความสำเร็จของโครงการอันเนื่...

29 เมษายน 2559

บทความ เรื่อง การใช้หลักกฎหมายกับความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กรณี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ “โครงการน้ำเลย”)...