ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพ...

29 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ รุ่นที่ 2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด...

29 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอและผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...