ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

2 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริในการลงทะเบียนรับสมัครและการจัดทำบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อจัดซื้อวัสดุผลิตบัตรประจำตัวจิตอาสา จำนวน 2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนจัดซื้อจั้ดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดห...

19 กรกฎาคม 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจั้ดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดหารถประจำตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 1 คัน...