ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร...

26 ธันวาคม 2561

ประกาศแผนการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดจ้างทำแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งส...

26 ธันวาคม 2561

ประกาศแผนการจัดจ้างทำแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 จำนวน 96,000 แฟ้ม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

27 ธันวาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาวัสดุหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับสนับสนุนภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการแปลงข้อมูลไมโครฟิล์มเอกสารด...

18 ธันวาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการแปลงข้อมูลไมโครฟิล์มเอกสารด้านการทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital Image Files) (การจัดจ้างแปลงข้อมูลไมโครฟิล์มเอกสารด้านการทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

11 ธันวาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การจัดจ้าทำแฟ้มเก็บเอกสาารงานทะเบียน จำนวน 4 รายการ)...