ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงกา...

13 กันยายน 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการพิมพ์หนังสือกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการ กองบัญชากา...

13 กันยายน 2561

โครงการพิมพ์หนังสือกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

13 กันยายน 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกองคลัง กรมการปกครอง จำนวน 5 อัตรา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

11 กันยายน 2561

ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ห้...

10 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม (DOPA Lab Test) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

3 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รายการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 12 คัน และรายการรถจักรยานยนต์ ขนาด ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมร...

10 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital ชนิดมือถือ จำนวน 82 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมร...

10 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ทดแทนให้กับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 437 เครื่อง ...