ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้ว...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อจัดซื้อวัสดุผลิตบัตรประจำตัวจิตอาสา จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อบัตรประจำตัวจิตอาสา "เราทำควา...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก (บัตรสีขาว) จำนวน 2,000,000 บัตร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญารผ่า...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญารผ่านดาวเทียมอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในพื้นที่พักด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบ...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบัตรประจำตัวจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 2,000,000 อัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โ...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเช่าวงจรเชื่อมโยงระบบวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการอำนวยการบริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม) (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ...