กรมการปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

กรมการปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567...

4 มิถุนายน 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมแถลงข่าวโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 (Walk Run Bike Fighting STROKE) เฉลิม...

28 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 14 - 15 / ...

28 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กรมการปกครองได้จัดการปฐมนิเทศนิสิต / นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

28 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ร่วมพิธีเดินเทียน เจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเดินเทียน เจ...

23 พฤษภาคม 2567