อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมและสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ผู...

23 พฤษภาคม 2567

รองอธิบดีกรมการปกครองตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567 ณ พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของกรมการปกครอง (ด้านความ...

23 พฤษภาคม 2567

กรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กรมการปกครอง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...

23 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำครั้งที่ 3/2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครอง (วังไชยา) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้แทนอัยการสู...

23 พฤษภาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศาลเจ้าในความรับผิดชอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายรณรงค์ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าตรวจเยี่ยมศา...

23 พฤษภาคม 2567