ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้...

7 มิถุนายน 2562

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ...

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่...

7 มิถุนายน 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน...

ข่าวอัพเดท

มท.1 นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนาง...

21 พฤษภาคม 2562

มท.1 นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกา...

17 พฤษภาคม 2562

กรมการปกครอง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และต...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้...

3 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบป...

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากบั...

2 พฤษภาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัะดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเคร...