ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

6 มีนาคม 2563

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติการสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อ...