ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้...

3 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบป...

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากบั...

2 พฤษภาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัะดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเคร...

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง​ บรรยายพิเศษในโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการแล...

25 เมษายน 2562

อธิบดีกรมการปกครอง​ บรรยายพิเศษในโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งขึ้นใหม่​(ต่อเนื่อง)​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562​ รุ่นที่​ 5...

ข่าวอัพเดท

กระทรวงมหาดไทย จัดริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม...

22 เมษายน 2562

กระทรวงมหาดไทย จัดริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปเก็บรักษาไว้ยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ข่าวอัพเดท

กระทรวงมหาดไทยจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยัง...

22 เมษายน 2562

กระทรวงมหาดไทยจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562...