ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (...

14 ตุลาคม 2559

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 50 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ รับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเ...

14 ตุลาคม 2559

ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกป...

13 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน ยี่ห้อ EDI Secure รุ่น XID 8300 และยี่ห้อ FARGO รุ่น HDP5000e รวม 2 รายกา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเพิ่มป...

12 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการเงินและบัญชีตามระเบียบกรมการปกครองฯ และวิธีิการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.2548 ประจำปี 2560...