ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนประจำกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที...

10 ตุลาคม 2559

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนประจำกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเสื้อผ้าประจำกองร้อยปฏิบัติการ...

10 ตุลาคม 2559

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเสื้อผ้าประจำกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบร...

4 ตุลาคม 2559

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา...