ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชก...

7 ธันวาคม 2561

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562...

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล...

3 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 ...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองขอเรียนแจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงจาก...

13 พฤศจิกายน 2561

กรมการปกครองขอเรียนแจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เชิญชวนให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ...

ข่าวอัพเดท

เรื่อง "การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน...

7 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง "การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ...

ข่าวอัพเดท

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน...

7 พฤศจิกายน 2561

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังก...

1 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...