ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โ...

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครองพร้อมติดตั้ง (ระยะที่ 2) จำนวน 515 แห่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โ...

3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหากระสุนปืน จำนวน 3 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาเครื่องวิทยุคมน...

31 มกราคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ทดแทนให้กับจังหวัดและอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 437 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โค...

30 มกราคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองใ...

30 มกราคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองให้กับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดชายแดนทั่วประเทศ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) จำนวน 362 กระบอก...