ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี...

18 กันยายน 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ จังหวัดชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเห...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบ...

13 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 900,000 อัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

10 กันยายน 2562

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุผลิตบัตรสำหรับการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ยี่ห้อ EDI secure รุ่น XID 8300 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหม...

6 กันยายน 2562

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายใน วปค. , จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน วปค. , จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน วปค. และจ้างเหมาดูแลรัษาลิฟต์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

5 กันยายน 2562

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

4 กันยายน 2562

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เครื่อง เพื่อใช้งานใน วปค....