ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

14 เมษายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pas...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตา...

14 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอำเภอสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประ...

13 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) (การจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดหาเครื...

13 เมษายน 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดหาเครื่องอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด เพื่อใช้ในภารกิจ บก.อส. จำนวน 7 เครื่อง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

8 เมษายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วางระบบท่อส่งน้ำภายในวิทยาลัยการปกครอง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก(บัตรขาว) สำหรับการจัดพิม...

8 เมษายน 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก(บัตรขาว) สำหรับการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563 จำนวน 500,000 บัตร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเสื้อยืดคอเต่าแขนยาว...

3 เมษายน 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเสื้อยืดคอเต่าแขนยาว จำนวน 5904 ตัว โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบล จชต. ประจำปี 2563...