ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โ...

14 มีนาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองยาว ขนาด 12 ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) จำนวน 394 กระบอก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพง...

6 มีนาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 12,700 กล่อง) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...

23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 213,000 นัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

21 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดทำสมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำหมู่บ้าน (การจัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้า...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง...

15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร กรมการปกครอง...