ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบ...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบัตรประจำตัวจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำนวน 2,000,000 อัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โ...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเช่าวงจรเชื่อมโยงระบบวิทยุสื่อสารกรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการอำนวยการบริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม) (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการเพิ...

29 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดซื้อระบบแล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ...

28 สิงหาคม 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินการโครงการ 5 โครงการ โดยแยกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็น 2 กิจกรรม ...