ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารวิ...

31 สิงหาคม 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึก...

31 สิงหาคม 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล...

31 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. แลลกระบะเหล็ก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนหม้อแ...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA 22 KV และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง อาคารกรมการปกครอง (คลองเก้า) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการระบบสื่อสั...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการระบบสื่อสัญญาณผ่านดาวเท่ียม พร้อมอุปกรณ์ 4 วงจร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้ว...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อจัดซื้อวัสดุผลิตบัตรประจำตัวจิตอาสา จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อบัตรประจำตัวจิตอาสา "เราทำควา...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก (บัตรสีขาว) จำนวน 2,000,000 บัตร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญารผ่า...

30 สิงหาคม 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญารผ่านดาวเทียมอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในพื้นที่พักด...