ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

21 สิงหาคม 2561

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการเช่าวงจรเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศกลาง กรมการปกครอง ประจำป...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

16 สิงหาคม 2561

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561...

8 สิงหาคม 2561

โครงการจัดซื้ออะไหล่ระบบโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยที่ว่าการอำเภอพื้นที่จังหวัดชายแดน จำนวน 37 รายการ ...