ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไ...

9 มกราคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ รร.สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายกา...

3 มกราคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 265 - 266 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร...

3 มกราคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 265 - 266 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ขนาด ...

3 มกราคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 1,260 โหล โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 265 - 266  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์จดหมายข่าว วปค. "...

28 ธันวาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์จดหมายข่าว วปค. "วิถีธัญบุรี" ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอา...

25 ธันวาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องระบบควบคุมเสียง อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไ...

21 ธันวาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ รร.ปอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เค...

21 ธันวาคม 2566

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ รร.สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...