ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำ...

29 มิถุนายน 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 17 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำ...

23 มีนาคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนันผู้...

14 มีนาคม 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ...