ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงการเพิ่...

10 เมษายน 2567

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำความสะอาดเครื่องนอน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส...

4 เมษายน 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ภายในวิทยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในวิทยาลัยการ...

29 มีนาคม 2567

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 8 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอด...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในว...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งของอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองภายใน วปค. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่งหนังสือภายใน วปค. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบสาธารณูปโ...

29 มีนาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...