ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร...

23 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชนและแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แท...

1 เมษายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แทนแบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565...