จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครองอำ...

19 ตุลาคม 2559

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครองอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จากอำเภอพรานกระต่าย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา...

19 ตุลาคม 2559

จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและ Log...

19 ตุลาคม 2559

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและ Logistice เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง บริเวณหลังวัดสาขลา หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรังปรุงอาคารที่ว่าอำเภอควนโ...

18 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรังปรุงอาคารที่ว่าอำเภอควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการก่อสร้างฐานเสาธงและถนนบริเวณที่ว่าการอำเภอควนโดน อำเภ...

17 ตุลาคม 2559

โครงการก่อสร้างฐานเสาธงและถนนบริเวณที่ว่าการอำเภอควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล...