จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่...

8 กุมภาพันธ์ 2560

ประกวดรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่...

8 กุมภาพันธ์ 2560

ประกวดรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาสแกนเอกสารและซ่อมแซมสมุดบัญชีอาวุ...

7 กุมภาพันธ์ 2560

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาสแกนเอกสารและซ่อมแซมสมุดบัญชีอาวุธปืนและเครื่องหมายอาวุธปืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื...

7 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่ จชต. "หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่่บ้าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ฝึกอบรมมวล...

6 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองการสื่อสาร ...

6 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองการสื่อสาร (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองการสื่อสาร (คลอง...

6 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองการสื่อสาร (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี...