จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนภารกิจตามก...

3 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 จำนวน 12 เดือน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อการปฏิบั...

3 ตุลาคม 2559

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่...

30 กันยายน 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน...

30 กันยายน 2559

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปี 2560 ในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 จำนวน 12 เดือน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จ้างดูแลทำความสะอาดบริเวณโถงและบันไดทางขึ้นลง...

30 กันยายน 2559

ประกาศราคากลาง จ้างดูแลทำความสะอาดบริเวณโถงและบันไดทางขึ้นลง ชั้น 1-4 อาคาร สทท.วังไชยา นางเลิ้ง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 จำนวน 12 เดือน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเ...

30 กันยายน 2559

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอประจำปี 2559 เพื่อปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพรานกระต่าย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการก่อสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...

30 กันยายน 2559

โครงการก่อสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณให้กับระบบอุปกรณ์โครงข่ายสื่...

30 กันยายน 2559

เช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณให้กับระบบอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสาร ระบบ VHF/FM(Cross Network Gateway) ผ่านระบบ ADSL สำหรับใช้กับระบบ ROIP จำนวน ๕๖ เลขหมาย...