จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการก่อสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...

30 กันยายน 2559

โครงการก่อสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณให้กับระบบอุปกรณ์โครงข่ายสื่...

30 กันยายน 2559

เช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงสัญญาณให้กับระบบอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสาร ระบบ VHF/FM(Cross Network Gateway) ผ่านระบบ ADSL สำหรับใช้กับระบบ ROIP จำนวน ๕๖ เลขหมาย...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ...

30 กันยายน 2559

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร ปค. อาคารจอดรถ...

29 กันยายน 2559

ประกาศราคากลาง จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร ปค. อาคารจอดรถและบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 จำนวน 12 เดือน...