จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของศูนย์ฝึกอบรมมวล...

26 กันยายน 2559

โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การจัดจ้างบริการทำความสะอาดศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิส...

26 กันยายน 2559

โครงการ การจัดจ้างบริการทำความสะอาดศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสภาพภูมิท...

26 กันยายน 2559

โครงการ การจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสภาพภูมิทัศน์ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับศูนย์การเรียนรู้...

26 กันยายน 2559

โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

(ร่าง) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่อ...

23 กันยายน 2559

(ร่าง) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 145,400 เครื่อง...