จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระดาษที่มีรูปแบบพ...

3 มีนาคม 2559

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำกระดาษที่มีรูปแบบพิเศษ (กระดาษลายน้ำ) จำนวน 20,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ขอยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่อ...

3 มีนาคม 2559

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ขอยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 236 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศจ้างพิมพ์จดหมายข่าว สน.อส.รักษาดินแดนยิ่งชีพ ประจำเดือ...

3 มีนาคม 2559

ประกาศจ้างพิมพ์จดหมายข่าว สน.อส.รักษาดินแดนยิ่งชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประ...

3 มีนาคม 2559

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ภายในศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...