จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลช...

6 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชา...

3 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 69,356 เครื่อง เพิ่มเติม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายสมาชิกกองอาสารักษาดิน...

31 มกราคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 5 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศูนย์ฝึกอบรม...

27 มกราคม 2560

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรม...

27 มกราคม 2560

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน...

27 มกราคม 2560

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ฝึกอบรมมวลช...

27 มกราคม 2560

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...