จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลกำน...

11 สิงหาคม 2559

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคารและรางระบาย...

10 สิงหาคม 2559

โครงการ จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคารและรางระบายน้ำ (ฝั่งทิศตะวันออก) อาคารกรมการปกครอง (คลองเก้า)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมการปคกรอง ตามมาตรการ...

9 สิงหาคม 2559

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมการปคกรอง ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ราคากลางสอบราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ตำบลหินดาต อำเภ...

9 สิงหาคม 2559

ราคากลางสอบราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส...

8 สิงหาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) พร้อมติดตั้ง จำนวน 46 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางเครื่องผลิตหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส...

8 สิงหาคม 2559

ประกาศราคากลางเครื่องผลิตหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) พร้อมติดตั้ง จำนวน 46 แห่ง ...