ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ปค.เน้นย้ำทุกอำเภอส่งชุดปฏิบัติการตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตรวจ...

7 กันยายน 2561

ปค.เน้นย้ำทุกอำเภอส่งชุดปฏิบัติการตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิร...

7 กันยายน 2561

กรมการปกครอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้...

4 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบ...

27 สิงหาคม 2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวอัพเดท

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่ง...

24 สิงหาคม 2561

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท

เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ว...

21 สิงหาคม 2561

เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏ...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่...

20 สิงหาคม 2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป๋็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยบังคับการและบริกา...