ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ...

15 สิงหาคม 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่...

2 สิงหาคม 2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฎิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบั...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน...

1 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแ...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช...

19 กรกฎาคม 2561

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ...

16 กรกฎาคม 2561

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เสนอขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561...