จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ คือ บริษัท ลีวินคอมเทค จำกัด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับร...

27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำ...

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 12 คันและรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. จำนวน 90 คัน โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่าง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ...

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศร่าง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 12 คันและรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. จำนวน 90 คันโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (...

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 50 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน บับเคลื่อ...

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศราคากลาง การจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน บับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 50 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (...

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 10 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกห...

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) จำนวน 19 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...