จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ช...

3 มีนาคม 2563

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) เพื่อใช้งานในระบบ e-DOPA License (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 878 เครื่อง ด้วยวิธี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด ...

3 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) เพื่อใช้งานในระบบ e-DOPA License (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 878 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิว...

3 มีนาคม 2563

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 377 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื...

3 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค 377 ชุด...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเอ...

3 มีนาคม 2563

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เพื่อใช้ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 590 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานเก็บเอก...

3 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เพื่อใช้ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 590 เครื่อง...