จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเอกสารสำห...

11 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เพื่อใช้ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 590 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซ...

11 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) เพื่อใช้งานในระบบ e-DOPA License (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 878 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริห...

11 มีนาคม 2563

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ (Bampen) ด้วยวิธีประกว...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ...

11 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ (Bampen)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่น...

9 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 9 คัน โครงการจัดหารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อม...

6 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดลพบุรี รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒน...

6 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง จังหวัดลพบุรี รายการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเ...