ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์...

28 ธันวาคม 2566

ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการค่าวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้...

28 ธันวาคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารข...

27 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่และอาคารของศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ...

26 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 4,000 กล่อง (1 กล่อง มี 2,500 แผ่น) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห...

25 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องระบบควบคุมเสียง อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เ...

25 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ รร.ปอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะเรื่องการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขตามโครงกา...

25 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะเรื่องการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขตามโครงการทดแทนระบบตรวจสอบและประมวลผลภาพภ่ายเอกสารด้านการทะเบียนพร้อมระบบสำรองข้อมูล ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

25 ธันวาคม 2566

ยกเลิกประกาศประกวดราคาการเช่าใช้ระบบสัญญาณดาวเทียมสื่อสารในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนประชากรที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ...