จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดหาชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจุดเค...

7 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง การจัดหาชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 8 แห่ง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร ...

6 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรประจำตัวประชาชนและแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์...

5 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการประชาชนในระบบ e-DOPA License...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามโครงการ...

5 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามโครงการอำนวยการบริหารงานทั่วไป สล.ปค. (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสา...

2 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส3...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

31 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รายการอะไหล่เสาอากาศวิทยุ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่...

31 กรกฎาคม 2562

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตำบลบางยอ และตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 รายการ ด้...

30 กรกฎาคม 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...