จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 ม...

5 มีนาคม 2563

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1,000 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 12 คัน แ...

4 มีนาคม 2563

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 12 คัน และรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. จำนวน 90 คัน โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดหารถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบบตรวจการณ์...

4 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลาง การจัดหารถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบบตรวจการณ์อเนกประสงค์ จำนวน 37 คัน...