จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานเก็บเอก...

3 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เพื่อใช้ในระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค จำนวน 590 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศร่าง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ...

28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศร่าง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 9 คัน โครงการจัดหารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำ...

28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 9 คัน โครงการจัดหารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนา...

28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีช่่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 50 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเน...

28 กุมภาพันธ์ 2563

ร่างประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จ.ประจวบคีรีขัน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึก...

28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...