ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบก...

15 กันยายน 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Per-Personalizatiion) ยี่ห้อ Muhlbauer รุ่น SCP 5600 จำนวน 3 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขร...

15 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบและประมวลผลภาพถ่ายเอกสารด้านการทะเบียนพร้อมระบบสำรองข้อมูล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเช่าใช้บริการพื้นที่และท...

15 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเช่าใช้บริการพื้นที่และทรัพย์สิน จำนวน 5 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร...

15 กันยายน 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โ...

15 กันยายน 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ปค.อาคารจอดรถยนต์และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค.อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

13 กันยายน 2561

(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 9 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงกา...

13 กันยายน 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ปค. และบริเวณโดยรอบอาคาร ปค. ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการพิมพ์หนังสือกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการ กองบัญชากา...

13 กันยายน 2561

โครงการพิมพ์หนังสือกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561...