ประกาศ-คำสั่ง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส &qu...

8 มีนาคม 2559

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)" ประจำปี 2559 วันที่ 9 มีนาคม 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สาร พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื...

3 มีนาคม 2559

สาร พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)" ประจำปี 2559 วันที่ 9 มีนาคม 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สาร นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน...

3 มีนาคม 2559

สาร นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)" ประจำปี 2559 วันที่ 9 มีนาคม 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

สาร นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "ว...

1 มีนาคม 2559

สาร นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)" ประจำปี 2559 วันที่ 9 มีนาคม 2559...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้า...

1 มีนาคม 2559

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เรื่อง การสำรวจโครงการ/กิจกรรมขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริเฉ...

1 มีนาคม 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0319/ว 4212 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การสำรวจโครงการ/กิจกรรมขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ 70...