ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษา...

13 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 14 -17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายก...

13 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ สำหรับฝ่ายออกแบบผลิตและเผยแพร่สื่อ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ...

13 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 580 โหล โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 14 - 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ห...

9 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 6805 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถ...

9 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายก...

8 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับส่วนอำนวยการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายกา...

3 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับงานงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไ...

1 พฤษภาคม 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ฝ.พส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...