จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่อ...

9 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 133 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลให้...

8 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

8 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รายการอะไหล่เสาอากาศวิทยุ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ...

8 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน ฮค 6453 กทม....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัต...

8 สิงหาคม 2562

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส...

8 สิงหาคม 2562

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ วปค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำน...

8 สิงหาคม 2562

ราคากลาง านจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ วปค....

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

(ร่าง) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร...

7 สิงหาคม 2562

(ร่าง) ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...