ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายกา...

3 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 172 ใบ โค...

3 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 172 ใบ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 265-266 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประ...

3 มกราคม 2567

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ยกเลิกประกาศและประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์...

3 มกราคม 2567

ยกเลิกประกาศและประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โคร...

3 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 265 - 266 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โคร...

3 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 265 - 266 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ขนาด 600 ม...

3 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 1,260 โหล โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 265 - 266 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...