จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรับเ...

5 มีนาคม 2563

-ร่าง- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธร...

5 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก (ระยะที่ 2) การจัดหาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน 1 ระบบ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 362 กร...

5 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 362 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาวุธปืนลูกซอง ขนาด 12 ...

5 มีนาคม 2563

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาวุธปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 362 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียม สำหรับระบบบริหารจัดก...

5 มีนาคม 2563

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียม สำหรับระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล กรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประ...

5 มีนาคม 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 17,381,122.50 บาท...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน ...

5 มีนาคม 2563

ประกาศราคากลางการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1,000 กระบอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...