จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบร...

4 ตุลาคม 2559

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ป...

4 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลาง ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนภารกิจตามก...

3 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 จำนวน 12 เดือน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อการปฏิบั...

3 ตุลาคม 2559

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่...

30 กันยายน 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ...