จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบวงจรสื่อสารและอุปกรณ์ในการเชื...

21 กันยายน 2559

ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการระบบวงจรสื่อสารและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสาร Trunked Radio ระบบ Digital พื้นที่จังหวัดยะลา ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกป...

20 กันยายน 2559

ประกาศราคากลางวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card) สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน ยี่ห้อ EDI secure รุ่น XID8300 รวม 4 รายการ เพิ่มเติม (Repeat Order) ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง ติดตั้งใช้ง...

20 กันยายน 2559

โครงการ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง ติดตั้งใช้งาน ณ อาคาร ปค. อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจจับควันไ...

20 กันยายน 2559

โครงการ การจ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบไพโรเจน ติดตั้ง ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบฐานข้อมูลกลาง อาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 วังไชยา นางเลิ้ง แล...