จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการ การจัดทำวีดีทัศน์สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงก...

9 มกราคม 2560

โครงการ การจัดทำวีดีทัศน์สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการอำนวยการและบริหารจัดการภารกิจารเสริมสร้างความมั่นคงชา...

6 มกราคม 2560

โครงการอำนวยการและบริหารจัดการภารกิจารเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดำเนินการจ้างเหมาเคลื่อนย้ายระบบสื่อสารจากสำนักงานทะเบียนจังหวัด/อำเภอไปยังสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน ด้า...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ใ...

6 มกราคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศูนย์ฝึ...

6 มกราคม 2560

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศูนย์ฝึกอบรมมวลชนศูนย์ฝึกสมานมิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึ...

4 มกราคม 2560

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...