จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โครงการก่อสร้างฐานเสาธงและถนนบริเวณที่ว่าการอำเภอควนโดน อำเภ...

17 ตุลาคม 2559

โครงการก่อสร้างฐานเสาธงและถนนบริเวณที่ว่าการอำเภอควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (...

14 ตุลาคม 2559

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 50 คัน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ รับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเ...

14 ตุลาคม 2559

ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมการปกครอง...